052-3364750

052-3464751

אם בית פרטי חשקה נפשך לבנות
אבל הוזהרת שהשערות אז מלבינות,
הבה ואציע לך מיד פתרון
המפקח גבי בן דרור, מניסיון!

 את האישורים ילקט, את התוכניות יבחן, את התקציב יתכנן, את בעלי המקצוע יקבל, את המכרזים יוציא, את החוזים יערוך, את העלויות יקץ, את המחירים יוריד, את העבודה יתזמן ועל טיב הביצוע יפקח, בקיצור - גבי ללא הפסקה... ואם בכך לא די, אזי - כשאתה תתעייף - הוא ישאר איתן, כשאתה תתייאש - הוא באופטימיות אותך ידביק, כשתשתגע - הוא אותך בחזרה יאפס, כשתכעס הוא ירגיע בצ'יק, בקיצור - פסיכולוג בנייה שחבל על הזמן! ומי שירצה לבדוק טרם בנייה למה בדיוק זקוקה המשפחה והאם המוצע עונה על הציפייה, טלי בן דרור ייעוץ שכזה מציעה כאופציה חדשנית ומועילה.

וכך בתוך שנה או פחות
תעמוד בפתחו של בית החלומות
כששערותיך עדיין על הראש (רק אלו שהיו מלכתכילה),
ובלבך שמחה על פלא הבריאה,
ובעלי המקצוע ידידים ולא אויבים,
וגם העורקים הכליליים עדיין פתוחים,
ויש אפילו סכנה ממשית
שאתה והמפקח תישארו חברים.
שכרו לא דל כלל וכלל
אבל ערכו לא יסולא בפז,
והמסקנה מניסיוני ברורה - 
יש תמורה בעד האגרה! 

שלומית שבונה סוכה בגינת הבית שגבי בנה